Disclaimer en Privacy-statement
Dit privacy statement is van toepassing op het gebruik van de website, de Schoool applicatie (app), iedere transactie en overeenkomst. Schoool respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en de app. Wie gebruik maakt van de informatie op de website van Schoool gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen. Onder ‘informatie’ verstaat Schoool: teksten, kalenderdata, profielgegevens, foto’s, afbeeldingen, video’s, geluidsfragmenten, formulieren en downloadbestanden. • Schoool mag deze bepalingen op elk gewenst moment aanpassen.
 • Schoool spant zich in om de informatie op de website en app zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg kan Schoool niet garanderen dat de informatie vrij is van fouten en onvolkomenheden. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging worden gewijzigd en/of ingetrokken of tijdelijk niet beschikbaar zijn. Om deze redenen kan aan de informatie op website en app geen rechten worden ontleend.
 • De informatie die op deze website getoond wordt, mag niet aan derden worden overgedragen of verkocht.
 • Schoool maakt u erop attent dat de informatie auteurs– en/of portretrechtelijk beschermd kan zijn. Het maken van thuiskopieën [2 à 3 kopieën, voor eigen gebruik] van informatie is toegestaan mits de bron bekend en niet illegaal is.
 • Schoool heeft geen bewaarplicht voor de informatie die voorkomt op de website en app.

 • Schoool biedt abonnementen aan waarmee u toegang krijgt tot het besloten gedeelte van websites en apps. Lidmaatschap wordt verkregen via persoonlijke aanmelding bij Schoool en is van kracht zolang u staat ingeschreven.

 • Schoool behoudt het recht om abonnementen eenzijdig en zonder melding vooraf de toegang tot de website te ontzeggen of op te zeggen, bijvoorbeeld na afloop van de inschrijving of in geval van misbruik.

 • De website van Schoool maakt gebruik van functionele cookies (bijvoorbeeld om een wachtwoord op te slaan). Wie gebruik maakt van de website, staat toe dat dergelijke cookies worden geïnstalleerd.
 • De website kan gebruik maken van analytische cookies (niet standaard). Wanneer dit het geval is, zal bij uw eerste bezoek een cookie-melding verschijnen. U kunt deze cookies weigeren/uitzetten/verwijderen via uw browser.

 • Op de website en app kunt u uw gegevens inzien en de privacy-instellingen met betrekking tot deze gegevens wijzigen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG = GDPR). Er vindt door Schoool geen verstrekking van persoonsgegevens aan derden plaats, tenzij deze uitwisseling plaatsvindt in opdracht van en met instemming van de directeur(en) of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Schoool wijst u bij dezen op uw verantwoordelijkheid om de informatie van anderen in het besloten gedeelte van de website met grote zorgvuldigheid te betrachten.

 • Schoool wijst u op uw verantwoordelijkheid om inloggegevens niet te delen met derden/onbevoegden. Onrechtmatig gebruik kan leiden tot (tijdelijke) ontzegging van toegang, beëindiging van uw abonnement en/of gerechtelijke stappen.

Voor vragen kunt u terecht bij info@schoool.nl