Team

We werken in een klein maar veelzijdig team. Onze motivatie putten we uit het feit dat we scholen echt kunnen helpen met een positief thema: DE SCHOOL ALS REDACTIE. We stellen vragen als:

  • Hoe maak je een veilige, toekomstbestendige digitale omgeving voor de school waar leerkrachten kunnen delen wat belangrijk is?
  • Wat hebben ouders eraan?
  • Hoe helpt het de leerlingen?
  • Zou de webomgeving 21ste eeuwse vaardigheden kunnen ondersteunen en stimuleren?

Continu ontdekken we wat leerkrachten willen vertellen en wat ouders willen weten. Een leuk proces – nooit af – maar we verliezen niet uit het oog waar we het uiteindelijk allemaal voor doen: de kinderen.

Hier is Arnoud

Jan die alles kan

En we hebben een Dirk


Maar het team ontstaat natuurlijk pas echt wanneer we mogen samenwerken met uw school!